En İyi Hosting Firması – Yabancı Hosting Firmaları


wpenevolay için fozzy.com tarafından sağlandı
fozzy, patch panel – kablolama sistemleri

 

/** Konu, önce Hosting firması seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri tarafsız olarak ele alacak ve FOZZY tarafından sağlanan görüntüleri kullanacaktır. Konu; Hosting seçimindeki yaygın yanlışlara yer verdikten sonra; son bölümde Hosting Firmalarını Proje ve Politikalarına göre değerlendirecektir */

 

 

En iyi hosting firmasının belirlenmesi için öncelikle web projesinin ne olduğu sorusu gelmelidir; klasik önerilerin neredeyse tamamında bu unsur gözardı edilir. Bütün web siteleri için tek bir hosting şirketinin yeterli olabileceği amatör bir görüşten ileri gitmemektedir. Klasik önerileri de çok zaman etkileyen unsur; genelde öneri sahiplerinin yalnızca ortaklık kurmalarıdır ve krtik projelerde deneyimlenmeyen şirketlerin; -kurulacak olan projeler için yeterliliklerinde ayrıma gidilmeden isviçre çakısı gibi önerilmesi- bu önerileri de güvenilir olmaktan çıkartır. Yine bu önerilerin güvenilirliklerini etkileyen bir başka unsur, Türk hosting firmalarına odaklanılmasıdır. Dolayısıyla, -Türkiye’deki klasik wordPress rehberleri- Hosting’in global bir web teknolojisi olduğunu görmezden gelmektedir. Elbette, bunun böyle olmasının nedeni ticari kaygılar olmasının yanı sıra; öneri sahiplerinin değerlendirmede gösterdikleri yetersizlik ve dürüstlük açıklarıdır. Eklenmesi gereken bir neden daha öneride bulunan web sitelerinin; bağlı oldukları hosting şirketlerinin reklamını yaptıklarından dolayı, -söz konusu bu hosting şirketlerinden ayrıcalıklı bir destek- almalarıdır. Bazen klasik önerileri etkileyen neden; öneri ya da incelemeleri yapmakta olanların kendi projeleri için almış oldukları desteklerin etkileridir; böylelikle özellikle kritik projeler için yeterlilikleri değerlendirilmez.

 

 

Seçimde önemli bir etken de hosting şirketlerinin; Bant Genişliği / Veri Aktarım politikalarıdır… Örneğin paylaşılan sunucularda video barındırılması, birçok hosting şirketi için izin verilmeyen kaynak tüketimidir. Otomatik olarak TOS (Terms of Service / Kullanım Şartları) kontrolünden geçen paylaşılan sunucularda bu tür durumlar web sitesinin / projenin askıya alınmasına (suspended) neden olurlar. Sonuç olarak; bir hosting firmasının vaat ve planları pek göz alıcı olsa bile uygulamadaki bir projeye verecekleri destekleri önemlidir. Bu nedenle hosting şirketi kritik seçimdir ve sadece plan, fiyat ve vaatleri ile belirlenemeyecek kadar titiz bir seçimdir. Ama bu titizlik; özellikle paylaşılan sunucuların performans tarafında da kendisini gösterir. Paylaşılan sunucularda kullanılan donanımı kullanıcıların doğrulaması mümkün değildir.

 

Bazen bu bilgilendirme amaçlı veriliyorsa olsa bile onaylanması; paylaşılan bir sunucuda bulunan kullanıcı için olası değildir. Firma, eski donanımları bir araya getirerek bir paylaşılan sunucu yapılandırmış olabilir ve yine bu sunucuya daha fazla hosting hesabı tanımlamak için; performanstan ödün vermeyi tercih etmiş olabilir. Paylaşılan sunuculardaki donanımın üst limitte kullanılması da; bu paylaşılan sunuculardaki web sitelerinin bağlantı hızlarını da direkt etkileyen faktörlerden birisidir. Genellikle de paylaşılan sunucularda ortaya çıkan performans ve bağlantı hızlarında yaşanan problemler; hosting firmalarının bu sunucularda daha fazla hosting hesabına yer açmak için kaynakları düşük ayırmak zorunda kalmasındandır. Sunucu donanımı, daha fazla hosting hesabına yer açmak için üst limitte zorlanırken; hosting hesapları için de kaynaklar performansı izlenebilir ölçüde etkileyecek oranda ve sıklıkla performans sorunlarının ortaya çıkacağı alt limitlere düşürülür. Paylaşılan hosting’de bunun denetimi mümkündür değildir, dolayısıyla hosting firmasının dürüst ve profesyonel çalışması; memnuniyeti -gerçek anlamda- dikkate alıyor olması uygulamada deneyimlenmek zorunda olunan stresli bir süreçtir. Hosting firmalarının faaliyet gösterdikleri ülkeler; dürüstlük politikaları hakkında da bir ön izleme verebilir. Bu da, hosting seçimindeki bir detaydır.

 

 

Hosting firmalarının sunucularında güvenliklere verdikleri önem ve güvenlik yapılandırma senaryolarını nasıl tasarladıkları da tercih edilecek olan hosting firmasını etkilemek zorundadır. Buna basit bir örnek vermek gerekirse; Apache sunucular için başta Mod_Security kurallarının doğru yapılandırılmış olması, web sitesinin güvenliğini de direkt etkileyecektir. Yine paylaşılan sunucularda CageFS / Sanallaştırılmış dosya gibi; sunucunun performans ve güvenliğini etkileyecek olan sistemlerin de yapılandırılmış olması bu sunucuda barınan web sitelerinin de güvenliğini ilgilendirecektir. Sunuculardaki tam zamanlı otomatik güvenlik taramaları da; (Zararlı Yazılımlardan Koruma Sistemleri / Antivirüs) olası bir eklenti paketinde / üçünü parti yazılım yüklemelerinde etkinleşecek bir yönlendirme veya Backdoor / Arka kapı açılmasının (Yönetici Paneline Erişim Hırsızlıklarının) önüne geçilmesinde büyük öneme sahiptir. Kısacası; hosting firmalarının sunucularındaki güvenlik yapılandırılmalarına gösterdikleri titizlik ve profesyonellik, bu web sitesinin güvenliğini ilgilendirecektir. Sunucu güvenliklerinde ortaya çıkan diğer önem de, web sitesinde herhangi bir güvenlik açığına rastlanmasa bile bu sunucuya yapılacak olan bir girişim; Sunucuda / Aynı Class IP’de yer alan bütün web sitelerini etkileyecektir. Lokasyon olarak hedef alınma ihtimalleri bulunan hosting şirketlerindeki sunucuların güvenlikleri, burada barınan web sitelerinin güvenliği anlamına gelir.

 

Lokasyon girişimlerinde tek bir web sitesi hedef alınmaz, sunucu hedef alındığı için web sitesi bundan otomatik olarak etkilenir; buna DDoS atak da dahildir. Hosting firmalarının DDoS ataklarda kullandıkları teknolojileri de burada önem arz eder. Bütün bu güvenlik senaryolarının; tercih yapacak olan kullanıcı için de önemi, web sitesinin herhangi bir hack girişimine (SQL Injection gibi) maruz kalması durumunda hosting firmasının inceleyerek bunu kabul edecek, ayrıca önlem alacak dürüstlüğü ve profesyonelliğidir. Güvenlik ve profesyonellik açıkları ile birlikte dürüstlük açıkları da bulunan hosting firmaları; yazılım ve güvenlikten ileri düzeyde anlamayan ve problemin hangi tarafta olduğunu açıkça saptayamayacak olan müşterilerine bu sorumlulukları yükler ve onların web sitelerindeki güvenlik açıklarından kaynaklandığını ileri sürerler. Sonuç olarak; hosting firmalarının dürüstlük politikası da güvenlik potikası kadar önemlidir. (Bu tip bir senayorda, daima hosting şirketlerinin sorumlu olmama ihtimalleri de unutulmamalıdır. Ama bunu ortaya koyamayacak olan bir müşteri için de, hosting firmasının seçimi biraz daha önem kazanır)

 

/** CageFS, Hosting hesaplarında kullanılan kafesleme sistemidir. Kullanıcılar sanallaştırılmış dosya sistemi içinde yer alırken; yalnızca kendi kaynaklarını kullanırlar ve böylelikle de aynı sunucu içinde barınan diğer web sitelerinin kaynak tüketimlerinden etkilenmez. CageFS sisteminin güvenlik avantajı başta aynı Class IP’de yer alan web sitelerinin birbirlerine erişmesini engellemektir; kullanıcı böylelikle sınırlı Linux Proc izinlerine sahip olacaktır. Önemli avantajlarından biri de, aynı sunucuda barınan tek bir web sitesine yapılan hack girişiminde; diğer web sitelerinin bundan etkilenmesinin önüne geçmesidir. Ekstra avantajı da kullanıcıların istenilen PHP sürümlerini çalıştırabilmeleridir */   

 

 

Klasik hosting önerisinde dikkat çekenlerden öteki; sunucuların lokasyonudur. Sunucu lokasyonlarının öne çıkartılması; yerel bölgedeki hosting firmalarının ticari avantajlarını izlemektedir. Oysa, Sunucu Lokasyonunun önem arz etmesi için; web sitesinin yüklü bir veri aktarımı yapması gerekmektedir. Ama Global siteler ya da Medya siteleri dışında kalan birçok web sitesinin; sunucu lokasyonunun önem arz edeceği bir trafiği yoktur. Yüksek Trafik alan / Veri Aktarımı gerçekleştiren web sitelerinin; sunucu lokasyonları da coğrafi olarak dağıtılmış bir sunucu grubunu ifade eden, CDN (İçerik Dağıtım Ağı) tarafından belirlenir.

 

Sunucu lokasyonunun; web sitesinin hedef kitlesi olan bölge olarak belirlenmesi, web sitesinin performansına etkili bir ayrıcalık eklemez. Web siteleri dünyanın bütün bölgeleri tarafından aynı anda ulaşılabilen bir dijital koleksiyondur. Web sitesinin; yalnızca bir bölgeye ayrıcalıklı performans sağlaması uygulamada söz konusu değildir. Lokasyonun önem kazandığı durumlar vardır; ancak bu Global olan ve Büyük veri aktarımı yapan web siteleri dışındaki siteler için; izlenebilir bir performans artışı da kazandırmayacaktır. Global olan ve Büyük veri aktarımı yapan web siteleri için de lokasyonlar; CDN (İçerik Dağıtım Ağı) ile belirlenir. Dolayısıyla bu kategoriye giren web sitelerin yayın yaptıkları sunucularının lokasyonu fiziksel olarak bir yerden başka bir yere taşınmaz; içerikler coğrafi olarak, CDN sunucuları tarafından dağıtılır.

 

En iyi hosting firması izlenimlerinde yanıltıcı olabilecek öteki unsur da hosting şirketlerinin; genellikle de sponsorluklarını üstlendikleri platform veya bilinir ve ünlü şirketlerin sitelerini barındırmalarından dolayı profesyonel oldukları ön yargılarını vermeleridir… Hosting firmalarının yalnızca bu nedenle iyi olabileceği izlenimi aldatıcı bir ön izlemedir. Çünkü, firma yalnızca Dedicated / Adanmış sunucusunda barınan veya söz konusu platformun / markanın bilinirliği için bu web sitesine ayrıcalıklı destek vermiş olabilir ve bunu da bir reklam stratejisi olarak belirlemiş olabilir. Ancak sıra paylaşılan sunucuya; küçük ve orta ölçekteki marka / bilinirlik değeri kazanmayan web sitelerine geldiğinde destek ve performans en az düzeyde tutulmuş olabilir. Marka / Bilinirlik kazanmış web sitelerinin barındıkları hosting firmaları her zaman güvenilir bir izlenim değildir ve En İyi Hosting Firmaları listelerinde de öncelikli bir özellik değildir.

 

wpenevolay için fozzy.com tarafından sağlandı

Hosting firmalarını değerlendirme listelerinde yer alan ve teoride bir pazar araştırması olarak kullanılan; yük testi sonuçları da yalın sonuçlar vaat etmez. Sunucunun; herhangi bir trafikte eş zamanlı olarak ve herhangi bir veri boyutuna da kaç MS üzerinden tepki vereceğini test etmek; mikro ölçekli bir geliştirme çalışmasıdır. Gereksinimler ortaya çıkmadan; trafiklere hangi verilerin dahil edileceği ve hangi süreçte hangi kullanıcının ne kadar veri talep edeceği bilinmeden sonuçlanan yanıt sürelerinden faydalanılmaz. Online araçlarla yapılmaya çalışılan yük testlerinin ise performans testi değerleri yoktur. Bu test, Linux / Apache Sunucularda; JMeter aracı kullanılarak ileri düzey bir senaryo hesaplanarak yapılır. A – JMeter hakkında bilgi için şu bağlantıyı izleyin: https://jmeter.apache.org/usermanual/build-web-test-plan.html

 

/** Öteki Linux; Nginx – Varnish ve LiteSpeed Web Server’da, Apache Web Server’ın özellikleriyle uyumludur. Apache mod_rewrite, .htaccess ve mod_security başta olmak üzere;  Apache’nin diğer konfigürasyonları (yüklenebilir) ile entegre çalışır */

 

Bir web sitesinin barındırıldığı sunucusunun performans testi ileri düzey bir uzmanlık gerektirmesinin yanı sıra, böyle bir durumda bile; web sitesindeki statik ve dinamik kaynakların (HTML / JavaScript – AJAX gibi) eş zamanlı kullanıcı sayılarını çıkartmak; sunucuların kesin grafiksel raporları için değildir, geliştirilmesi içindir. Söz konusu bir web sitesi için bu yük ve stres testlerinin ileri düzeyde bir yetkinlik gerektiren deneyimle yapılması ile birlikte, bu sunucu üzerinde kullanıcının tam erişim yetkisine sahip olması gerekir. Ama paylaşılan sunucular üzerinde kullanıcıların böyle bir yetkisi yoktur. Sonuç olarak online yük testleri, uygulamada Google PageSpeed Insights aracından daha ileri gidemez; dolayısıyla ileri düzey bir yetkinlik gerektiren ve bu aşamada bile yalnızca bir geliştirme için kullanılan yük ve stres testinin sadece uzaktan online olarak yapılması ve bunun da sonuçlarının referans olarak kullanılması; en iyi hosting firması incelemelerinde yanıltıcı bir makyajdır… Bu dahil, benzer performans testlerinin yanıltıcı oldukları, geliştiriciler için birer direktif oldukları ve dolayısıyla, uygulamadaki sonucun dikkate alınması gerektiğine dair; Google’ın kendi sitesine kendi aracı ile verdiği puandan da bir fikir alınabilir:

 


 

Projeniz İçin En İyi Hosting Firması (En İyi Yabancı Hosting Firmaları)

Her web sitesi bir diğeriyle kıyaslanamayacak kadar özeldir. Tema başta olmak üzere; kod kalitesi, 3.cü parti yazılımları, tasarım, içerik, hedef kitlesi ve potansiyel trafiğiyle birlikte özeldir ve barındırma desteği de bu özelliklere göre değerlendirilmelidir. Örneğin, markası duyulmamış olan bir işletmenin / fabrikanın kurumsal web sitesini barındırmak için; -ayda yılda belki bir meraklı kişinin- ziyaret edeceği web sitesini barındırmak için; kendi ülkenizde bulunan sıradan bir hosting firmasının yeterli olduğunu düşünürsünüz. Sıradan hosting firmaları genellikle de -ayda yılda bir kez meraklısı tarafından- ziyaret edilen kurumsal web sitelerini ya da üstü kapalı reklamları için ayrıcalıklı destek verdikleri ünlü marka ve şirketlerin web sitelerini barındırmada iyi olurlar. Özellikle web tasarıma ilgi duymaya başlayanlar tarafından yürütülen projeler; sıradan hosting firmalarının ön yargılarına göre zaten kısa bir süre sonra yarıda bırakılacaktır. Sıradan hosting firmalarında destekler ve sunucu verimliliği de bunlara göre düzenlenmiştir. Bir hosting firmasının en başta projenizi ciddiye alıyor olması ve bu projeye hem teknik olarak hem de politikasıyla vereceği destek web sitesinin ve projenin kaderini belirleyecektir.


 

 

Fozzy’nin bu listenin başında olması; wpenvolay’ın bir ortağı olması değildir. Fozzy, yalnızca paylaşılan ve yönetilen ve yönetilmeyen VPS planlarına odaklanan bir şirket olarak; kullanıcılarına sağladıkları özel destekleriyle bu listenin başında olmayı hak ediyor. Fozzy’nin ekip ve destek kalitesi; paylaşılan sunucu performansı; wpenvolay’dan önce bir yıl boyunca stresli testlerden geçmiştir. Testte –FOZZY IS FASTER- planı kullanıldı ve bu planda video akışı yapıldı. Bu plan için, ek disk maliyeti yapıldı ve video depolandı; videolar, sağladıkları ücretsiz CDN tarafından dağıtıldı. Bu planda sabit olarak ayrılmış -Aylık 1TB- Trafik için herhangi bir Adil Kullanım Politikası uygulanmadı ve Fozzy tarafından; paylaşılan sunucular da dahil hiçbir planında bant genişliklerinin kullanımına müdahale etmedikleri onaylanmıştır. Özellikle Video Akışı yapacak web sitesinin; bunu paylaşılan sunucuda gerçekleştirmesine -neredeyse hiçbir hosting firması- izin vermez. Fozzy; paylaşılan sunucularının donanım ve performansından ödün vermediği için; trafiğin hangi içerikte kullanılacağını sınırlandırmıyor.

 

Fozzy’nin bununla birlikte rekabeti zorlayan tarafı; rakip ve benzer paylaşımlı hosting planlarından daha düşük maliyetlere sahip olmasıdır. Bant genişliği kullanımında bir sınırlama uygulamamaları ve bununla birlikte maliyetleri düşük tutmalarının yanında; paylaşılan sunucuları için de vaat ettikleri ve uygulamaya geçirdikleri performans, Fozzy’ı gerçekten ezber bozacak bir şirket yapıyor. Destek ekibinin de ayrıntılı olarak teknik direktifler sağlayarak önerilerde bulunması ve yazılı olarak belirtmedikleri; web sitelerinin senaryolarına göre çözüm üretip geliştirmeleri, Fozzy’nin bu listenin başında yer almasının en önemli ayrıcalıklı nedenidir. Projenin ihtiyacı olan desteği, web sitelerinde belirtmeseler de esnek çözümleme geliştiren ya da ortaklarından destek alan bir şirket olması; Fozzy’nin samimiyetini de ortaya koyuyor.

 

Fozzy’nin paylaşımlı planlarını FOZZY – SHARED HOSTING bağlantı adresinden değerlendirebilirsiniz ve wpenvolay adına WPEN10 kodu ile bütün planlarda (VPS dahil) 10% indirim alabilirsiniz. Yine bütün planlar için geçerli olacak ücretsiz SSL Sertifikası ve CDN hizmeti verilecektir. (CDN, Fozzy’nin ayrılan şirketleri arasında yer alan ucdn.com tarafından sağlanır)

 

İade Süresi: Her zaman. Yıllık ödeme planlarında süre sınırı yoktur. Kullanılan aylar faturadan düşülür.

 

 

Fozzy’nin bünyesinde ayrılan bir şirket olarak faaliyet gösteren Servers; yalnızca Dedicated ve Cloud Server, Cloud Depolama ve Yük Dengeleme Serverlar’ı ile Özel Kiralık Raf sunucuları gibi ileri düzey projelere odaklanmıştır. Yüksek trafik alan ve veri aktarımı yapan web sitelerinden biri olan çevrim içi oyun projeleri için Prisma / GPU sunucuları ile; bu konuda dünyanın sayılı ender şirketleri arasındadır. Çevrim içi yasal bahis sitelerine özel sunucuları ile ayrıcalıklı destek verdiklerini belirtmeleri Servers’i, standartlarından ayırıyor. Dedicated Serverlar’da barınması gereken global ve yüksek trafik alan web siteleri için de Yük Dengeleme / Load Balancer Sunucuları kullanıyor.  Tercih edilen Veri Merkezi için Standart konfigürasyona sahip bir sunucu modeli (DELL R220’den / R740xd’ye kadar) gereksinimlere göre kişiselleştirilebilir; RAID0 ve RAID1 yapılandırması da kullanabilir. Sunucular üzerindeki otomatik sağlık kontrolleri DNS, IP ve URL kullanılabilirlikleri sürekli izlenmektedir ve bir sorun ortaya çıktığında  Akıllı DNS sistemi bunu ortadan kaldırır ve destek için otomatik bir bildirim gönderir.

 

Servers; bu listede iddialı ve büyük projelere odaklanması ile dikkat çekiyor. Sadece Video Akışı için Cloud Depolama sunucularına da sahiptir. (Büyük miktarda Video Depolama ve Video Akışı projeleri) Cloud Server için ön ödemeli planlar kullanılmaz; Disk ve Trafik gelecek ayların faturasına yansıtılır. Servers; iddialı olan performansı ve büyük proje desteklerinin yanında rekabetçi fiyatlar da sunuyor. Ayrıca dünyanın en büyük oyun şirketlerine MultiPlayer destekleri veren gameyer.com‘un Alt Yapısı Servers tarafından kurulmuştur. Servers’ın belki de en dikkat çekici olan özelliği; dünya çapında gelecek vaat eden projeler için uygulamadaki fiyatlarını bu proje için; çok düşük bir orana çekebilme esnekliğidir. Gelecek vaat eden çevrim içi bir projeniz varsa; Servers’ın deyimi ile Servers’da her şey mümkündür. Böyle bir proje ve fikir sahibi iseniz; çalışmanızı Servers’a sunmaktan çekinmemelisiniz.

 

Servers’da projeyi başlatmak için Portal.Servers.com izleyerek hesabınızı oluşturun ve €50 değerinde bir ödeme için, anında €50 alın. Aylık ödeme planınızı bundan daha düşük hesaplıyorsanız (€5 ve üstü ödemeler) Ekstra €5 kazanmak için Portal.Servers.com/Registration

 

İade Süresi: Her zaman. Yıllık ödeme planlarında süre sınırı yoktur. Kullanılan aylar faturadan düşülür.

 

 

Yine, Fozzy’nin bünyesinde ayrılan şirket olarak faaliyet gösteren Webzilla; tam üç kıta’da yer alan veri merkezleri ile profesyonel ve büyük projelere odaklanmıştır. Webzilla; Özel Sunucu Rafları, Dedicated Servers, Cloud ve Özel Cloud için çalışır. Webzilla’nında bütün ağı kapsamlı bir şekilde otomatik olarak izlenir. Bu İzleme ağında hem kaynak kullanılabilirliği hem MPLS-TE ile birlikte PoP’ların diğer PoP’lerini izleyen; her bir PoP’u içeren kendi özel izleme sistemi vardır. İzleme sistemleri; anormallik durumunda otomatik alarm vererek trafikleri yeniden yönlendirir. Özel DDoS İzleme Sistemleri ise, NOC’e yapılan (Network Operations Center / Ağ işlem merkezi) saldırıları hızla rapor ederek DDoS saldırı vektörlerini filtreler; böylece sunucuların temiz trafiği kesintisiz olarak akar. Webzilla’nın Ağı Üç Kıtada yer alan IP omurgaları ile de en düşük gecikme süresi, en düşük sıçrama ve en yüksek performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ağ, MPLS (Multi Protocol Label Switching / Çoklu Protokol Etiket Anahtalama) tabanlıdır. MPLS-TE (Traffic Engineering  / Trafik Mühendisliği) Trafik büyümesini destekler ve Ağ İçi Trafik Sıkışıklığını önler.

 

Webzilla; projelerin beslendiği sunucuların performasından emin olmak için önceden belirlenen hazır planlar kullanmaz. Her proje için özel bir yapılandırma ve donanım tahsis eder. Fiyatlar ise buna göre özel olarak belirlenir. Dedicated Servers yapılandırmasında bilgi almak için Webzilla – Dedicated Servers izleyin. Cloud Servisleri için de Webzilla – Cloud bağlantısını; CDN ve Kolokasyon (Colocation Center / Sunucu Barındırma Merkezi) servisi için Webzilla/Services bağlantısına gidin.


 

 

CloudFlare Stream tek başına çalışan bir plan ya da bir web hosting planı değildir. CloudFlare Stream’in bu listedeki avantajı küçük ve orta ölçekteki web sitelerinin Video Depolama ve Video Dağıtma maliyetini düşürmesidir. Zaten önceden barındırılan web siteleri ile entegre çalışır. Videolar, CloudFlare panelden kolayca yüklenebilir ve web sitesi üzerinden; CloudFlare CDN ile dağıtılır. Güvenlik katmanı olarak direkt URL adresleri imzalanır ve bant genişliği hırsızlıklarının da önüne geçilir. Ayrıca CloudFlare Stream özel API, HTML5 player ve Cloudflare Stream Video Plugin ile birlikte gelir. CloudFlare, Video Depolama için önceden faturalandırılan ve sonraki ay için iki fatura döngüsü kullanır. Bant genişlikleri / Trafik önceden faturalandırılmaz. Görüntülenen her 1000 dakika için aylık maliyeti1$ ve Depolanan her 1000 dakikalık videonun da maliyeti aylık 5$’dır. Planlar ise, 1000 – 2000 ve 10.000 dakika ile Custom / Özel olarak ayrılır. CloudFlare Stream’i başlatmak için dash.cloudflare.com/sign-up bağlantısına giderek kayıt olabilir ve web sitenizi CloudFlare’ye kaydederek; Stream panelinden -ödeme yapıldıktan hemen sonra- kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer, Video Depolama ve Dağıtma ile ilgili küçük ve orta ölçekte bir projeniz var; fakat maliyetleriniz sunucunuzu yükseltmeye izin vermiyorsa, CloudFlare Stream en iyi alternatif olacaktır ve projenizi büyütmek için gereken desteği de bir süre sağlayacaktır.


 

Sonuç – Hosting alırken dikkat edilmesi gerekenler

Projeniz için en iyi hosting firmasını belirlemek kolay bir süreç olmadığı gibi uygulamada da stresli ve riskli bir süreçtir. Birçok hosting firmasının öne çıkardığı vaatler; uygulamada geçerliliklerini maalesef kaybetmektedir. Hosting firmalarının incelemesini hem teknik olarak Alt Yapı – Güvenlik – Performans; hem uygulamadaki izlenebilir sonucunu bir araya getirip tamamlamak zaman ve risk almayı gerektiren stresli bir çalışmadır. Yapılan önerilerin sorumluluk duygusunu taşımıyor ve yalnızca ekonomik çıkarlar doğrultusunda bunu yapıyorsanız -ya da- sunucuların nasıl çalıştıkları hakkında profesyonel teknik bir deneyime sahip değilseniz; çok kolay ve basit araç / bilgilerle gerçekte de gülünç bir liste hazırlarsınız.

 

Bir web sitesini çalıştıran ya da başlatan kişiler; web yöneticileri, tahmin de edilebilir ki zaten yeterince yoğun ve bazen stresli bir işle uğraşırlar. Bununla birlikte web sitesinin de sık sık performans kayıpları yaşaması ve birlikte hosting firması ile tartışmalara girmesi ve belki hosting firmasının bu etik olmayan stratejisinin bir neticesi olarak; aslında -küçük ve orta ölçekteki bir web sitesini bile- destekleyemeyen sunucusunun ekstra maliyetle yükseltilmesini önermesiyle birlikte, durum çok can sıkıcı boyutlara girer.

 

FOZZY.COM DATACENTER PARTNER (datacenter.com)

 

(1622)


1.62K
Görünüm

Avatar

Sadece şu HTML etiketini çalıştırabilirsin: <code>